Smyslová aktivizace

Smyslová aktivizace podle Lore Wehner

Smyslová aktivizace (dále jen SmA) je celostní koncept, který se zaměřuje na podporu a uchování či navrácení samostatnosti a dovedností seniora. Vlastní SmA nám pomáhá odkrývat zdroje klienta, které v některých případech mohou zůstat neobjeveny a tím paradoxně zhoršují jeho celkový stav. Co mám tím na mysli? Pokud umožníme seniorovi zapojení do běžných denních aktivit v rámci SmA, brzy odhalíme jeho momentální schopnosti v oblasti sebeobsluhy, ale i mentální úroveň. Na základě takového zjištění rozšiřujeme množství úkonů sebeobsluhy v režii samotného klienta, případně s lehkou podporou či dopomocí pečovatelky. Je možné, že se to zdá nepodstatné, ale věřte mi, že velice často se stává, že nově příchozí klient má negativní zkušenost, pokud se snaží sám vykonávat takové činnosti jednoduše i proto, že na potřebuje více času, a tak to za něho někdo vykonával. Tím samozřejmě dochází ke ztrátě samostatnosti, dovednosti a vyprchává jakákoliv motivace. Bohužel toto je ze strany pečovatele „medvědí služba“, neboť následkem takové „péče“ se dostává ke slovu rozvoj deprese, stoupá agresivita a je zde uvolněn prostor pro rozvoj demence.

 

Pomůcky pro smyslovou aktivizaciProč právě smyslová aktivizace?

SmA nám pomáhá spolu s naším základním konceptem péče, kterým je Biografická koncepce péče, posouvat kvalitu poskytované služby výš. Pomáhá nám znovu oživit psychiku člověka a jemu umožňuje plnohodnotně strávit čas.

 

Jak to děláme?

Náš klient je na základě zjištěných biografických údajů zván na aktivity, které jsou v centru jeho zájmu a pozornosti, nebo z důvodu podpory navrácení samostatnosti zařazen do SmA, kde jsou jeho „ztracené“ dovednosti s pomocí pečovatelky aktivovány a navráceny tak, aby byl klient schopen je zase běžně využívat. Tím je samozřejmě posilováno jeho sebevědomí a sebeúcta.

Cíl a smysl smyslové aktivizace

Cílem a smyslem SmA je udržet seniora co nejdéle v psychické pohodě, tělesné kondici a podporovat co nejdéle na co možná nejvyšší úrovni kognitivní funkce. Neboli cílem a smyslem SmA je zapojení všech složek osobnosti, vnímání člověka holisticky, tedy celostně. To znamená nezanedbávat ani tělo, ani duši, ale ani ducha. Přistupovat ke klientovi důstojně a s respektem.

Pro koho je smyslová aktivizace vhodná?

V našem domově žije 122 klientů. Ve své podstatě mohou být do SmA zapojeni všichni. Ovšem našim základním principem k zapojení do jakékoliv aktivizaci je dobrovolnost, a proto ne všichni se do SmA zapojí.

SmA využíváme především u klientů velmi starých a u klientů s onemocněním demence. Tam je i nejvíce viditelný efekt vlivu smyslové aktivizace. Proč tomu tak je? Klient ve SmA pracuje s tématy a předměty, které mu jsou známé, běžně je používal ve svém životě a nyní má příležitost se k nim vrátit, znovu je vzít do ruky, pracovat s nimi nebo si přivonět ke známe vůni či ochutnat potravinu, na kterou už dávno zapomněl. Vše, co jsem zde vyjmenovala otevírá cestu ke vzpomínkám a k tomu, aby se toto v mozku událo, jsou zapojeny všechny klientovy smysly, proto smyslová aktivizace.

Koncept SmA a Biografická koncepce péče se odrážejí i ve vybavenosti našeho domova. Orientační prvky, výzdoby orientované podle ročních období, nábytek odpovídající času, kdy byli naši klienti v produktivním věku, vybavení pokojů vlastními předměty či drobným nábytkem, dodržování denních rituálů a vše, co souvisí s běžným způsobem života našich klientů.

 

Pomůcky pro aktivizaci Trénink jemné motoriky
Pomůcky pro smyslovou aktivizaci - obrázky, kalendář, košíček           Ruce klienta u stolečku na kterém jsou jablka při probíhající smyslové aktivizaci

 

Lore Wehner, Ylva Schwinghammer, Smyslová aktivizace v péči o seniory a klienty s demencí, ISBN 978-40-247-4423-0, 2009