Sokolovna - cvičení

SokolovnaV našem domově pro seniory běží od počátku roku 2015 program „Senior zdravější“ V rámci tohoto projektu mají klienti oproti předchozím letům možnost vybrat si z rozšířené nabídky pohybových aktivit, která je průběžně obohacována. Klienti se mohou účastnit následujících pravidelných aktivit:

Ranní rozcvička / lehké kondiční cvičení se zpěvem lidových písní (cca 25 min)

Dopolední kondiční cvičení pro klienty se středně sníženou mobilitou (cca 50 min) Klienti jsou převáženě do skupiny na mobilních křeslech a zůstávají na nich po celou dobu programu. Během necelé hodiny procvičíme všechny svaly a rozhýbáme klouby, zčásti pod slovním vedením, zčásti jsou vykonávají pohyby motivované textem lidových písní, které hojně využíváme. Zpěvem podporujeme též zvyšování dechové kapacity plic a celkové zlepšování funkce plic celkově. Cvičení je zaměřeno především na rozhýbání celého těla. Klienti provádí řízené pohyby, které v běžném životě jinak už nemají potřebu provádět.

 

Dopolední kondiční cvičení pro klienty s lehce sníženou mobilitou (cca 50 min)

Klienti přicházejí z větší části sami, jen několik jich dovážíme na křeslech, z důvodu pro ně velké vzdálenosti, následně přesedají na židle uzpůsobené pro bezpečný pohyb. Cvičení probíhá po celou dobu na židlích v naší sokolovně, je celkově o stupeň náročnější než výše zmíněné cvičení a to nejen co do rozsahu pohybu. Aktivita je doplňována lidovými a dalšími písněmi, které často motivují klienty k lepšímu provedení cviků. Používáme pomůcky rozvíjející jemnou i hrubou motoriku. Program je intenzivněji zaměřen na zlepšení obratnosti, vytrvalosti, koordinace zraku s pohybem, zlepšení pozornosti a vědomé prohloubené dýchání.

Pro skupinové cvičení využíváme různé pomůcky, jako jsou overbaly, tyče, šátky, velké míče, nafukovací míče a kruhy, soft míčky, kelímky s vodou a další… pomůcky vždy volíme adekvátně možnostem klientů.

Do pravidelných aktivit patří také individuální odpolední program Fit senior (cca 60min), kdy mají klienti možnost pod dohledem zdravotní sestry, která má osvědčení jako instruktor zdravotní tělesné výchovy, využít v prostoru sokolovny umístěné rehabilitační stroje (běhací / chodící pás, eliptical, rotoped). Je zde připraveno i mnoho prvků pro posilování nohou, rukou, prstů (therabandy, činky, elasticbandy, soft míčky), pro balanční cvičení v sedu i ve stoje (různé typy balančních čoček, gymbaly různých velikosti a kvality povrchu). Klienti, kteří se necítí dobře na klasickém rotopedu, mohou stejný pohyb vykonávat na malých šlapadlech, která lze přistavit k židli.  Pořídili jsme tzv. rehabilitační stůl, díky kterému je možné velmi jednoduchým způsobem skvěle procvičit a protáhnout paže, ruce a horní část trupu.

 

Míče a padák na aktivizační činostMíčky a šátky na aktivizační čínnostiMíčky na petang, kuželky a nafukovací míč

Venkovní aktivity

Pokud přeje počasí, těší se časté obsazenosti venkovní cvičební stroje umístěné v atriu domova. V současné době máme stroj pro procvičení paží a 2 šlapadla. Tím však nabídka nekončí. Trvale jsou k dispozici ruské kuželky, na požádání kroket a petanqové hřiště. Další aktivity plánujeme a budeme o nich včas informovat.

Chtěli bychom Vám sdělit, že přijdete- li na návštěvu za svými blízkými, můžete si s nimi některou z venkovních aktivit vyzkoušet a zpestřit si tak společně trávený čas venku na vzduchu a přitom být se svým blízkým. Vy sami možná máte pobyt venku jako samozřejmost, až nudu. Za nás můžeme sdělit, že se snažíme maximálně brát klienty ven, ale nikdy to nebude takové jako s vámi. Dopřejte jim ten dar…

Venkovní pohybové hřiště