Biografická koncepce péče

Biografická koncepce péče

Biografie z řeckého bios – život a grafein – psát.

Prioritou domova je poskytovat péči podle individuálních potřeb klientů, dle jejich biografie.

Získávání informací ze života klienta, není jenom sběrem informací o klientovi, ale získané informace mění postoj personálu ke klientovi. Znalost biografie klienta usnadňuje pečujícímu personálu pochopit jednání klienta, zachovat celoživotní rituály. To co je normální pro klienta a vše co za života poznal a prožil, to je jeho kniha života, jeho biografie.

„Protože člověk, který nemá již žádnou motivaci k životu, žádný ELAN VITAL, nemá také žádnou potřebu pohybovat nohama, chodit, k čemu to…? Z důvodu nedostatku motivace se již neumyje, neoblékne a ani nevstane z postele…“ (Böhm)

Základním stavebním kamenem péče o našeho klienta je znalost jeho biografie. Biografie slouží k tomu, abychom nejlépe poznali seniora o kterého budeme pečovat, abychom podpořili kontinuální vývoj jeho života a neměnili jeho stereotypy a rituály. Zájem o životní příběh seniora nám pomáhá, co nejlépe naplňovat individuální péči a přístup k jeho osobě.

Biografické knihyPři plánování péče o klienta, není pro nás důležitý pouhý okamžik v jeho životě, ale celý jeho životní příběh. V souvislosti s tím je nutné využít v naší praxi co nejvíce prvku z klientovy biografie, které nám pomohou vytvořit prostředí pro klienta co nejvíce identické s jeho domácím prostředím.

Dále je pro nás nutné zohlednit časový harmonogram dne klienta, jeho zvyky, rituály z jeho domova, tím se snižuje pocit úzkosti a bázně, vedoucí k poruchám chování a agresivitě, to pak bývá zátěžovou situací jak pro klienta, tak pečující personál. Čím více se přiblížíme klientovi, tím více také snížíme konfliktní a zátěžové situace. Vše co se dá použít z biografie klienta, je nutné využít pro usnadnění orientace klienta v prostorách domova, které následně podporují potřebu bezpečí a jistoty. Volnočasové aktivity jsou nabízené dle biografie klienta a nedílnou součástí je i znalost prostředí, v kterém klient žil a uspořádání současného prostoru, kde klient žije. Proto je naší základní otázkou, jakým způsobem umožnit klientovi žít jeho normální život. Péče na základě znalostí a využití biografie je lidská, respektující důstojnost stáří.

Práce s biografií v obecné rovině vnáší do ošetřovatelství a do pečovatelství nový rozměr ve vnímání člověka – klienta. Tím je důstojnost a důstojné vnímání klienta, vnáší do péče partnerství a lidskost. Prof. Böhm říká: „ Porozumět pacientovi znamená podpořit kvalitu přímé péče“. (Prof. Erwin Böhm je autorem psychobiografického modelu péče).

Obývací pokoj

Psychobiografický model péče

Je vnímán jako vyšší úroveň biografické péče o klienty. Založen na komplexní systémové teorii, která vhodně doplňuje medicínský pohled na péči. Tímto modelem je ve velké míře docíleno zlepšení či udržení stávajícího zdravotního stavu, ale i pocitu pohody personálu.Cíle práce s biografií

1) Znovuoživení psychiky klienta

2) Oživení zájmu pečujících

3) Vytvoření inspirativního prostředí

4) Zvyšovat kvalitu poskytované péče


Fotografie kuchyněDobový obývací pokoj - knihovna, stůl a židleProč pracujeme s biografií

 • Aktivizace klientů je tvořena na základě získaných poznatku z biografie
 • Zachovat u klienta orientaci vlastní osobou
 • Práce s klientem dle biografie zachovává stávající soběstačnost co možná nejdéle
 • Zachovává a podporuje orientaci místem, časem i osobou
 • Personál pochopí chování klienta, zlepší se komunikace mezi klientem a personálem
 • Z biografie je možné zjistit zvyky a rituály klienta
 • Na základě poznatků z biografie je možné v rámci zařízení vybavit pokoj klienta – podpora orientace.
 • Při získávání poznatků do biografie klienta je možné lépe navázat kontakt i rodinou a zapojit jí do péče o klienta
 • Když známe biografii klienta, můžeme mu dát pocit, že je ještě něčím důležitý
 • Klientovi pomůžeme lépe se zadaptovat v novém prostředí, na nové lidi
 • Minimalizuje podávání psychofarmak
   

Eva Procházková, Práce s biografií a plány péče, ISBN 978-80-204-3186-8, 2014

Prof. Erwin Böhm, Psychobiografický model péče podle Böhma, ISBN 978-80-204-3197-4, 2009

www.ebin.cz
Leták Biografická koncepce péčeLeták Biografická koncepce péče