Stravování

Stravování

Ve vlastní kuchyni připravujeme celodenní stravu, která se skládá ze tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a dvou doplňkových svačin, diabetikům je podávána také druhá večeře. V nabídce máme stravu racionální i dle rozpisu diet – diabetickou, šetřící, bezlaktózovou nebo bezlepkovou, a to v požadované konzistenci (např. strava mechanicky upravená). Na přání klienta jsme rovněž schopni připravit stravu vegetariánskou.

V Domově jsou jednotlivá jídla servírována v uvedených orientačních časech, pokud se klient nedomluví individuálně:         
 

Rozvrh podávání jídel
Snídaně 7.30 - 9.00 
Přesnídávka podává se se snídaní
Oběd  12.00 –13.00 (o víkendu od 11.30)
Svačina  podává se ve 14.30
Večeře  17.30 – 19.00
 II. večeře (DIA) 19.30 hod

     

                Návrhy jídelníčku jsou dílem veskrze kolektivním - klienti mají možnost do této skladby zasahovat svými návrhy. Nutriční terapeutka pak sestaví pestrý a vyvážený jídelníček. Klienti, kteří musí dodržovat dietní terapii jako součást léčebného procesu, mají stravu připravenou podle dietního systému, ale rozhodně nepřijdou zkrátka – i jim vycházíme maximálně vstříc. Skladba jídel je přizpůsobena také tradicím, které se váží k jednotlivým ročním obdobím (např. Vánoce, Velikonoce) a rovněž k našemu regionu. Samozřejmě respektujeme stravovací návyky klientů, a pokud klient odmítá některé z jídel, má možnost si jídlo odhlásit, anebo se domluvit na náhradním jídle či příloze.

Klienti se mohou sami rozhodnout, zda se chtějí stravovat v jídelně, na pokoji či dle svého přání i v jiných k tomuto účelu určených prostorách Domova. Část klientů chodí do jídelny, která je prostorná, vkusně upravená a nabízí také možnost setkávání se s ostatními klienty, jež zde mohou posedět a popovídat si. Jídlo si ti samostatnější donesou od výdejního pultu sami. Ti, kteří potřebují dopomoc, obslouží aktivizační pracovnice nebo paní kuchařky. Vše je organizováno tak, aby klient využíval své zachovalé schopnosti a dovednosti a aby nebyl staven do pozice absolutně závislého na naší péči. Další možností je stravování v respiriích na odděleních, kam jídlo přiváží paní kuchařka v servírovacích vozících a spolu s pečovatelkami ho servíruje klientům. Poslední možností je podávání jídla přímo na pokoji pro ty, kteří jedí nejraději sami.  V Domově jsou však i klienti, kteří jsou imobilní a ti mají k dispozici stolky s výklopnou deskou, na kterou jim jídlo podáváme přímo do lůžka. 

V současné době mají klienti možnost výběru snídaně (slaná x sladká), dále si mohou vybrat ze dvou variant hlavního jídla a ze dvou večeří (teplá x studená).
Jídelníček je vždy zveřejněn s dostatečným předstihem, klient má tak dostatek času si jej prostudovat a odhlásit stravu, jež mu nevyhovuje. Imobilním klientům donesou jídelníčky zaměstnanci, kteří se s nimi domluví na případné náhradní stravě. 
Tekutiny se podávají při každém jídle, klientům je po celý den k dispozici sladký i neslazený čaj či ovocné šťávy.
Při předem ohlášeném pobytu klienta mimo Domov je samozřejmě možné odhlásit si stravu u službu konající všeobecné sestry -  klient má poté nárok na vrácení peněz, avšak pouze za pořizovací cenu potravin, ostatní režijní náklady nejsou součástí přeplatku. Stejný postup platí i v případě odhlášení jednotlivých jídel.
 

Od února 2023 se náš Domov může pyšnit certifikátem „Kvalitní nutriční péče".

ocenění kvalitní nutriční péče