COVID-19

COVID-19

 

Návštěvy v Domově pro seniory Bechyně od 19. 2. 2022

Vážení rodinní příslušníci,

od 19. 2. 2022 máte možnost opět navštívit Vaše nejbližší. Návštěvy budou možné každý den v době od 9. 30 – 11. 45 hod, 14. 00 – 17. 30 hod. Na návštěvu je nutné se předem objednat prostřednictvím našich recepčních na telefonním čísle 381 211 024.

Stále platí:

 • objednání se na návštěvy je naše vnitřní nařízení, kterým se snažíme minimalizovat počet osob pohybujících se v domově v jednu chvíli
 • doba návštěvy je omezena max. na dobu 30 minut v počtu 2 osob (nedoporučujeme brát na návštěvu děti)

Návštěvy budou umožněny pouze v lobby před recepcí, nikoliv na pokoji klienta, s výjimkou klientů v paliativní péči a klientů majících opatrovníka.

Pro vstup do našeho Domova je nutné:

PRO OČKOVANÉ OSOBY A OSOBY s prodělaným onemocněním Covid 19 ve lhůtě 180 dní

a) prokázat se platným očkovacím certifikátem (14 DNŮ PO 2. OČKOVACÍ DÁVCE)

b) prokázat se potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 ve lhůtě 180 dnů (SMS zprávu nelze považovat za potvrzení)

Naše zařízení pravidelně testuje všechny zaměstnance bez rozdílu, zda jsou očkovaní, či nikoliv. Je prokázáno, že i plně očkovaný člověk může do našeho zařízení přenést nákazu Covid 19. Z tohoto důvodu Vás důrazně žádáme, zvažte, zda při návštěvě Vašich nejbližších nepodstoupíte antigenní test, nebo PCR test.

PRO NEOČKOVANÉ OSOBY

a) prokázat se negativním PCR testem ne starším 72 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

b) prokázat se negativním antigenním testem ne starším 24 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

Návštěvy nesmí vykazovat žádné známky respiračního onemocnění, nechají si změřit tělesnou teplotu na recepci, vydezinfikují si ruce a po celou dobu návštěvy musí dodržet zakrytí úst a nosu respirátorem minimálně FFP2.

V případě nerespektování našich pravidel pro ochranu klientů a zaměstnanců může být návštěva Domova ukončena.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Martina Smětáková, ředitelka Domova pro seniory Bechyně
 

 

 

UPOZORNĚNÍ – ZÁKAZ NÁVŠTĚV!
 

z důvodu zhoršující se epidemické situace, vydává ředitelka domova pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV s platností od 31. 1. 2022 do odvolání.

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Martina Smětáková, ředitelka domova

 

 

Návštěvy v Domově pro seniory Bechyně od 9. 12. 2021

 

Vážení rodinní příslušníci,

 • od 9. 12. 2021 máte možnost opět navštívit Vaše nejbližší. Návštěvy budou možné každý den v době od 9. 30 – 11. 45 hod, 14. 00 – 17. 30 hod. Na návštěvu je nutné se předem objednat prostřednictvím našich recepčních na telefonním čísle 381 211 024.
 • objednání se na návštěvy je naše vnitřní nařízení, kterým se snažíme minimalizovat počet osob pohybujících se v domově v jednu chvíli

doba návštěvy je omezena max. na dobu 30 minut v počtu 2 osob (nedoporučujeme brát na návštěvu děti)
Návštěvy budou umožněny pouze v lobby před recepcí, nikoliv na pokoji klienta, s výjimkou klientů v paliativní péči a klientů majících opatrovníka.

Pro vstup do našeho Domova je nutné:

PRO OČKOVANÉ OSOBY A OSOBY s prodělaným onemocněním Covid 19 ve lhůtě 180 dní

a) prokázat se platným očkovacím certifikátem (14 DNŮ PO 2. OČKOVACÍ DÁVCE)

b) prokázat se potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19 ve lhůtě 180 dnů (SMS zprávu nelze považovat za potvrzení)

Naše zařízení pravidelně testuje všechny zaměstnance bez rozdílu, zda jsou očkovaní, či nikoliv. Je prokázáno, že i plně očkovaný člověk může do našeho zařízení přenést nákazu Covid 19. Z tohoto důvodu Vás důrazně žádáme, zvažte, zda při návštěvě Vašich nejbližších nepodstoupíte antigenní test, nebo PCR test.

PRO NEOČKOVANÉ OSOBY

a) prokázat se negativním PCR testem ne starším 72 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

b) prokázat se negativním antigenním testem ne starším 24 hodin, provedeném na certifikovaném pracovišti

Návštěvy nesmí vykazovat žádné známky respiračního onemocnění, nechají si změřit tělesnou teplotu na recepci, vydezinfikují si ruce a po celou dobu návštěvy musí dodržet zakrytí úst a nosu respirátorem minimálně FFP2.

V případě nerespektování našich pravidel pro ochranu klientů a zaměstnanců může být návštěva Domova ukončena.

 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Martina Smětáková, ředitelka Domova pro seniory Bechyně

 

UPOZORNĚNÍ!

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace COVID 19, vydává ředitelka domova pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV od středy 10. 11. 2021 do odvolání.

Výjimkou jsou návštěvy klientů – v paliativní péči
                                                       – s omezenou svéprávností

a to za podmínek, že se i očkování návštěvníci prokáží platným antigenním testem ne starším 24 hodin, nebo PCR testem ne starším 72 hodin.

Děkuji za pochopení, chráníme naše nejbližší
Mgr. Martina Smětáková, ředitelka Domova pro seniory Bechyně

 

 

S účinností od 1. listopadu se mění mimořádné opatření ze dne 9. července 2021

 

Žádáme všechny návštěvy a rodinné příslušníky, aby i nadále při vstupu do našeho zařízení chránili to nejcennější – naše seniory, ale i náš pečující personál.

Prokázat se je nutné:

 1. platným PCR testem ne starším 3 dny
   
 2. platným antigenním testem ne starším 24 hodin
   
 3. platným certifikátem o provedeném očkování. Byla-li osoba očkována proti onemocnění Covid 19, doloží národní certifikát o dokončeném očkování s tím, že u očkování uplynulo:

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále „SPC) nejméně 14 dní
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

 


UPOZORNĚNÍ!

V rámci protiepidemiologických opatření domova, se též děti od 6-ti let musí nadále prokazovat dokladem o bezinfekčnosti. U dětí platí výjimka, kdy je možné si přinést s sebou antigenní test zakoupený v lékárně a provést jej na místě před recepční. Test provedený doma nebude uznán.

Toto opatření bylo zavedeno především z důvodu ochrany Vašich nejbližších.

 

Děkujeme za vstřícnost a respektování pravidel

Mgr. Martina Smětáková, ředitelka domova