Povinně zveřejňované informace

Logo Jihočeský kraj

Spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Bechyni je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje formou neinvestiční dotace dle smlouvy SDO/OSOV/044-24.

Spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Bechyni je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje formou neinvestiční dotace dle smlouvy SDO/OSOV/055-23.

Spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Bechyni je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje formou neinvestiční dotace dle smlouvy SDO/OSOV/042-22 .

V rámci vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb s místem poskytování na území Jihočeského kraje koncovými zařízeními nebo televizními přijímači , případně úpravou společné televizní antény prostřednictvím finanční podpory Jihočeského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 byla našemu domovu poskytnuta dotace ve výši Kč 18.530,– na základě smlouvy SDO/OSOV/162/20, prostředky jsou hrazeny z rozpočtu JčK.

„Spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Bechyni je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje formou neinvestiční dotace dle smlouvy SDO/OSOV/037-21 .“

„Spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Bechyni je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje formou neinvestiční dotace dle smlouvy SDO/OSOV/046-20 .“

„Spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Bechyni je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje formou neinvestiční dotace dle smlouvy SDO/OSOV/040-19 .“

"Nadační fond Českého rozhlasu - 24 800 Kč nadační příspěvěk ze sbírky Ježíškova vnoučata, který bude využit na zvířecí návštěvy (poníci, králíci). Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata."

Logo sbírky Ježíškova vnoučata