Mezi námi

Mezi námi

Mezi námi logoOd roku 2015 spolupracujeme se společností Mezi námi, o.p.s. a aktivně se zapojujeme do programu pravidelných mezigeneračních setkávání dětí z mateřské školy Jahůdka v Bechyni a našich klientů Domova pro seniory Bechyně. Mezigenerační aktivity jsou velkým přínosem pro obě skupiny, jak pro děti, tak pro naše klienty. Tento druh aktivity vnáší do našeho zařízení nový rozměr sociálních kontaktů. Senioři mají obecně rádi malé děti, a proto se jim dokáží i přes svá traumata láskyplně věnovat a tím působit na nejmladší populaci pozitivně ve smyslu boření mýtů o starcích a pomáhají vychovávat malé děti k úctě ke stáří. Funguje zde naprosto přirozené předávání zkušeností ze strany seniorů a „nalévaní“ pozitivní energie ze strany dětí.

Chceme touto iniciativou přinášet všem zúčastněným radost ze života a věnovat zážitek, naučit děti úctě, respektu a pokoře. Uvědomit si, že jsme partneři a že jimi nemusí být pouze vrstevník, ale že jim může být člověk o několik generací starší. Chceme naučit děti vyvářet atmosféru důvěry, nadšení a aktivního setkávání.

Propojováním generací vytváříme pozitivní lidský vztah mezi zúčastněnými lidmi. Považujeme za důležité, aby se ti nejmladší učili úctě a respektu ke stáří nenásilnou formou, při radostném setkání a při společné aktivitě, chcete-li při „práci“ a aby senioři mohli čerpat pozitivní energii z radosti a živelnosti těch nejmladších.

babička s dětmiděti a učitelky ze školky