Namasté Care

Namasté Care

Spojené ruce pečujícího a klientaNamasté Care – nový inovativní přístup ke klientům Domova pro seniory Bechyně

Namasté péče je určena pro lidi s pokročilou demencí, kteří se nemohli aktivně účastnit jiných aktivit v domově. Je založena na dvou principech: příjemném prostředí a láskyplném přístupu ke klientům. Tento program snížil nutnost užívání antipsychotik a hypnotik a byl zaveden ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii, Kanadě, na Islandu a v Nizozemí. V letošním roce bude představen v Singapuru, na Tchaj-wanu a v České republice.

A jak to bylo u nás? V září 2018 jsme navštívili domov pro seniory ve Strážnici, kde s Namasté Care (dále jen NC) již mají letité zkušenosti. Získali jsme představu, jak lze NC realizovat. Než jsme spustili koncept v našem domově, navštívila nás samotná autorka konceptu paní profesorka Joyce Simard. Někteří klienti měli příležitost se s ní pozdravit a někdo i promluvit, pokud ovládal angličtinu. To setkání bylo velmi srdečné a milé. To samé platí i setkání se zaměstnanci při přednášce. Ne vždy mají lidé pečující podle nějakého vzoru či modelu být v přímém kontaktu s autorem.

Profesorka Simard[1] je vyhledávanou lektorkou, napsala řadu článků a je autorkou knih Kouzelný magnetofon a Namasté – Program péče na konci života u lidí s demencí. Joyce Simard působí rovněž v Hospici sv. Kryštofa ve Velké Británii, kde se v rámci realizace programu Namasté podílí na výzkumu věnovaném kvalitě života lidí s pokročilou demencí, jejich rodin a profesionálů. Péče Namasté je v současnosti realizována v zařízeních ve Velké Británii, Kanadě a Nizozemsku. V březnu roku 2016 strávila paní Simard týden na Islandu, kde zaváděla program v domě s pečovatelskou službou v Reykjavíku. V lednu roku 2013 ji časopis Provider Magazine označil za jednu z „dvaceti pozoruhodných osobností“ (20 To Watch) za její vůdčí schopnosti a dlouhodobou snahu o zlepšování života lidí žijících v zařízeních dlouhodobé péče.

Ladislav Volicer[2] je v současné době profesorem Univerzity Jižní Florida v Tampě, hostujícím profesorem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě v Západní Sydney. Před 25 lety založil jednu z prvních jednotek specializované péče pro pacienty s demencí a zavedl koncept strukturované paliativní péče pro pacienty s pokročilou demencí. V rámci tohoto konceptu jsou hlavními cíli péče podpora kvality života a důstojnosti člověka, nikoli prodlužování života za každou cenu. Profesor Volicer se zabýval různými aspekty péče o pacienty s demencí, včetně poruch chování, potíží při jídle a dalších zdravotních komplikací. Je uznávaným mezinárodním odborníkem v moderní péči o pacienty s demencí. Publikoval více než 250 článků v časopisech a sbornících a redigoval čtyři knihy o péči o pacienty s demencí v klinické praxi. Byl předsedou výboru pro etiku AMDA, je redaktorem jedné ze sekcí časopisu Výživa a stárnutí (Journal on Nutrition and Aging) a členem redakční rady časopisu JAMDA.
 

Pro koho je Namesté Care určena?

 • pro osoby s pokročilou demencí
 • v pozdním stádiu Parkinsonovy nemoci
 • s rozednou plic
 • pro klienty terminálně nemocné
 • pro klienty rušící při ostatních aktivitách
 • pro osoby, které mají špatný den, agitované
 • pro klienty se zraněním hlavy
   

Hlavní prvky programu jsou:

 • úcta k vnitřnímu duchu
 • přítomnost druhých
 • pohodlí a léčba bolesti
 • smyslová stimulace
 • smysluplná aktivita
 • životní příběh
 • výživa a hydratace
 • vzdělávání pečovatelů


Co přináší Namasté Care klientům?

 • zvýšená spokojenost personálu i rodin


Z klinického hlediska:

 • zvýšený příjem tekutin a jídla vede ke snížení zánětů močových cest a zranění kůže
 • snížení agitovaného chování
 • snížení sociální izolace
 • snížení podávání antipsychotik a hypnotik

 

Průběh Namasté Care:

Namasté probíhá denně dopoledne. Ve dvou skupinách po 4 lidech, v místnosti provoněné esenciálním olejem, nejčastěji levandulí, za tónů klidné relaxační hudby a tlumeného světla tráví klienti čas s pečovatelkou, která průběžně omývá obličej a ruce klientům, provádí masáže obličeje, rukou a nohou. Podává dopolední přesnídávku, klienty hydratuje, čte oblíbené knihy, prohlížejí s klienty fotografie v albech nebo Biografických knihách apod. celé dopoledne se nese v příjemné klidné atmosféře, někteří klienti pospávají, jiní komunikují s pečovatelkou a všichni si společně užívají sdílenou pohodu a klid s vědomím, že mají tu svoji pečovatelku pro toto dopoledne  jenom pro sebe. Mohou se zapojit i rodinní příslušníci. Ke stimulaci smyslového vnímáni jsou při poskytování Namasté péče využívány také prvky Snoezelenu. Optická vlákna a bublinkový válec mají na klienty relaxační  účinky, které mnohdy navozují spánek. Bublinkový válec klienti s oblibou koncentrovaně pozorují,  vláken se klienti dotýkají a bedlivě prohlížejí. Tyto nové komponenty jsme obdržely díky dárcům Ježíškových vnoučat. 
 

klienti se dívají na bublinový válecKlient drží v ruce optícká vlákna

 

Namasté péče:

 • probíhá ve skupinách nebo individuálně
 • dává smysl všedním činnostem
 • je zaměřená na osobu
 • zvláštní podpora zaměstnanců a rodin
 • probíhá každý den
 • je laskavá
 • setkání s rodinou
 • péče o umírající a posmrtná péče

   

Využívání terapeutické panenky a pejska
Klient hladí terapeutického pejska, pečovatel vede ruku klientaNamasté CareProstředí:

 • tlumené světlo
 • ticho
 • vůně levandule, mandarinky či jiná uklidňující vůně
 • jemná hudba
 • křesla, lůžka, invalidní křesla
 • měkké deky, polštářky
 • tlumené světlo

 

Orientace klienta
 

                                      Osobou                                                                          Časem - roční období

Klientka hledící do zrcátka. V ruce drží terapeutickou panenku.Věnec zavěšený ze stropu, ozdoben dle ročního období - jaro

Namasté místnost s klienty a pečujícímRuce pečovate a klienta držící křížek a růženec při modlidbě

 

Namasté Club:

 • program zaměřený pro seniory s mírnými a středně těžkými projevy syndromu demence
 • klub se zaměřuje na různé druhy aktivit podle individuálních zájmů a zvyklostí
 • skupina maximálně 10 klientů se každé dopoledne účastní připraveného programu

 

 [1] Použito z webových stránek České alzheimerovské společnost
[2] Použito z webových stránek České alzheimerovské společnost